Mission, vision og strategi

Vattenfall er ejet af den svenske stat. Ejerdirektivet for virksomheden er: "Vattenfalls mission er at gennemføre energidrift med en markedsforrentning ved at drive en energivirksomhed, der sætter selskabet i stand til at være blandt markedets førende inden for udvikling af bæredygtig energiproduktion."

Vision

Vores vision er at udvikle en bæredygtig, differentieret europæisk energiportefølje med en langsigtet øget fortjeneste samt et stærkt vækstpotentiale. Vattenfall vil være blandt de førende inden for udvikling af miljømæssigt bæredygtig energiproduktion.

Strategisk kurs

Vattenfall har defineret sin strategiske kurs på denne måde:

  • Fokusere på en bæredygtig varme- og elproduktion ved at omdanne produktionen til teknologier med lav udledning.
  • Levere bæredygtigt energiforbrug ved at tilbyde intelligente energiløsninger.
  • Opnå bæredygtige økonomiske resultater ved at stræbe efter topkvalitet i alt, hvad vi gør.

Et godt udgangspunkt

Vores stærke position i det relativt stabile Nordeuropa giver os et gunstigt udgangspunkt. En velafbalanceret produktionsportefølje, der spænder over seks forskellige energikilder og en geografisk spredning, giver virksomheden en god fleksibilitet og gør Vattenfall mindre sårbar. Halvdelen af vores energiproduktion genererer ingen eller kun små mængder CO2.

Fem strategiske fokusområder

Udsigterne på energimarkedet er fortsat blevet dårligere som resultat af højere overkapacitet, lavere forventede fremtidige elpriser og mindre marginer. Vores likviditetsposition er god, men omkostningsgrundlaget og pengestrømmen skal forbedres med henblik på en tilpasning til de hårdere markedsforhold.

Derfor har vi besluttet at fokusere på fem strategiske områder for de kommende år:

  1. Vækst i vedvarende energikilder
  2. Stærk nordisk position
  3. Fastlægge forholdsregler til at reducere Vattenfalls eksponering på CO2-området
  4. Tilbyde intelligente og bæredygtige energiløsninger (være en formidler af intelligent energi)
  5. Styrket fokus på drift i topklasse og omkostningsreduktion

Læs mere om vores strategiske fokusområder

Sidst opdateret: 2014-03-11 15:10