Leverandører

Det er Vattenfalls vision at være blandt de førende inden for udviklingen af bæredygtige energiløsninger. Det kan kun opnås gennem effektiv drift overalt i koncernen.

For Vattenfall betyder det at være vores leverandørers foretrukne samarbejdspartner, samtidig med at vi lever op til vores vision og mål bedst muligt.

Oversigt over vores aktiviteter

Vores mål er altid at levere værdi til vores ejer og vores kunder ved at gøre brug af effektive og ansvarlige indkøbsprocesser. Vattenfalls leverandører er vigtige interessenter og afgørende for vores forretnings succes.

Hvert år bruger Vattenfall milliarder af euro på indkøb af varer og serviceydelser for at understøtte vores forretningsaktiviteter. Indkøbene omfatter alt fra: brændsel til vores produktionsanlæg - til outsourcet arbejde og tjenesteydelser, samt alt fra store investeringer såsom turbiner - til kontormateriel og it-løsninger. Vores leverandører er en del af hele værdikæden for vores aktiviteter.

Sikring af et tillidsfuldt samarbejde.

Vores støtte til FN's Global Compact-initiativ og det, at vi anvender initiativets grundlæggende principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og kampen mod korruption, er en af de metoder vi bruger til at vise vores ansvarlighed gennem hele værdikæden for vores aktiviteter, herunder vores leverandører.

Vores adfærdskodeks for leverandører er baseret på principperne i FN's Global Compact-initiativ. Det er naturligt for os at bede vores leverandører om også at acceptere og overholde disse principper. Adfærdskodekset for leverandører skal fungere som en platform til at sikre den rette adfærd i forhold til bæredygtigt og tillidsfuldt samarbejde mellem Vattenfall og vores leverandører.

Formålet med adfærdskodekset er at skabe bevidsthed om og påvirke leverandører til at opnå forbedringer inden for aspekter af bæredygtighed, og at de til gengæld påvirker egne underleverandører.

Kontakt os

Du bedes kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om indkøb hos Vattenfall, eller du gerne vil være vores leverandør.

Vattenfalls EU-udbud kan findes på TED (Tenders Electronic Daily) (engelsk).

Sidst opdateret: 2014-03-21 11:18