Finansiel information

Årsregnskabsmeddelelse

Sammenfatning januar-december 2014

  • Nettoomsætningen beløb sig til 165.945 millioner SEK (172.253) for hele året og 48.725 millioner SEK (47.156) for fjerde kvartal
  • Det underliggende driftsresultat var 24.133 millioner SEK (28.135) for hele året og 8.223 millioner SEK (7.006) for fjerde kvartal
  • Driftsresultatet beløb sig til i alt -2.195 millioner SEK (-6.218) for hele året og 7.045 millioner SEK (3.894) for fjerde kvartal
  • Resultatet efter skat beløb sig til -8.284 millioner SEK (-13.543) for hele året og 3.900 millioner SEK (1.983) for fjerde kvartal
  • Elproduktionen blev på 172,9 TWh (181,7) for hele året og 46,2 TWh (47,7) for fjerde kvartal.
  • Bestyrelsen foreslår, i overensstemmelse med Vattenfalls udbyttepolitik, at der ikke udbetales udbytte for 2014.
Sidst opdateret: 2014-03-26 15:46