Finansiel information

Årsregnskabsmeddelelse

Sammenfatning januar-december 2013

  • Nettoomsætningen steg med 2,6 % til 171.684 mio. SEK (167.313)
  • Det underliggende driftsresultat steg med 1,3 % til 27.900 mio. SEK (27.530)
  • Driftsresultatet beløb sig til -6.453 mio. SEK (25.958). I resultatet var modregnet 30,1 mio. SEK til nedskrivningstab
  • Resultatet for året (efter skat) beløb sig til -13.543 mio. SEK (17.047). I resultatet er modregnet nedskrivningstab på 24,8 mia. SEK
  • Elproduktionen steg med 1,6 % til 181,7 TWh (178,9)
  • På grund af det negative resultat efter skat foreslår bestyrelsen - i overensstemmelse med Vattenfalls udbyttepolitik - at der ikke udbetales udbytte for 2013.
Elproduktion, 4. kvartal 2013
X-axel %
Vandkraft 20 20
Fossile brændsler 48 48
Kernekraft 29 29
Vindkraft, biomasse og affald 3 3

For at se det interaktive billede skal du opdatere din browser til en nyere version

Elproduktion, 4. kvartal 2012
X-axel Enheder
Vandkraft 24 24
Fossile brændsler 46 46
Kernekraft 27 27
Vindkraft, biomasse og affald 3 3

For at se det interaktive billede skal du opdatere din browser til en nyere version

Sidst opdateret: 2014-03-26 15:46