Fakta om vindkraft

Vindkraft indebærer ingen brændselsomkostninger, ingen udledning af CO2, og den er den hurtigst voksende energikilde i EU.

Fra 2000 til 2012 steg vindkraftkapaciteten med 11,6 % om året og stod for 39 % af den samlede installation af ny elproduktionskapacitet. I 2011 producerede vindkraft 6,3 % af EU's samlede elproduktion. Inden for de sidste 15 år er vindkraft gået fra at være en teknologi, der kun tiltrak få investorer, til at være en, der tiltrækker investeringer bredt inden for EU.

Tyskland og Spanien er de største vindkraftlande i Europa

Tyskland og Spanien er de største vindkraftlande i Europa, hvad angår installeret kapacitet, og står for henholdsvis 1/3 og 1/4 af Europas vindkraft. Kina er førende i verden med mere end 26 % af verdens kapacitet inden for vindkraft.

I forhold til vindkraftens andel af den samlede elproduktion er Danmark en af de førende vindkraftnationer i verden. 27 % af Danmarks elproduktion kom i 2012 fra vindkraft.

Vindkraft i Europa - installeret kapacitet i tidens løb

 

Vind har brug for balancekraft

Vindmøller kan kun producere el ved de rigtige vindhastigheder. På de tidspunkter, hvor vinden ikke er kraftig nok, kan der bruges andre energiformer som balancekraft.

Det er i de fleste europæiske lande en lang proces at planlægge, indhente tilladelser til og rejse en vindmøllepark. Et projekt kan tage alt fra 2-15 år fra den indledende planlægning til rejsningen starter, hovedsageligt afhængigt af byggetilladelser.

Energitrekanten

Når samfundet skal forsynes med energi, skal det ske, så de tre nøgledimensioner balancerer: konkurrenceevne, forsyningssikkerhed samt miljø og klima. Der er ikke én enkelt energikilde, der er helt optimal i forhold til alle dimensioner. Denne energitrekant illustrerer fordele og ulemper ved vindkraft.

Klima og miljø: Vindkraft er en vedvarende energikilde, der grundlæggende set ikke udleder CO2 i løbet af dens livscyklus. Vindmøller har nogen indvirkning på landskabet og afgiver støj, hvilket nogle finder generende.

Forsyningssikkerhed: Vindressourcer er vedvarende. Vindkraften er dog afhængig af den vind, der måtte være til rådighed, og ved for høje vindhastigheder er man nødt til at stoppe elproduktionen midlertidigt. Nye vindkraftprojekter koncentrerer sig derfor om områder med pålidelige og driftssikre vinde.

Konkurrenceevne: Der er ingen brændselsomkostninger ved vindkraft, selvom de samlede omkostninger pr. produceret kilowatt time er høje som følge af betydelige investeringsomkostninger og behovet for investeringer i netkapacitet for nye vindmølleparker. Vindkraften er således i dag i høj grad afhængig af støtteordninger. Investeringerne i havmølleparker er tre gange så store som for landbaserede anlæg. Den teknologiske udvikling og en stigning af prisen på udledning af CO2 vil gøre vindkraft mere konkurrencedygtig i forhold til omkostningerne.

Sidst opdateret: 2014-03-19 23:07