Årsrapport 2013

Fra og med 2013 er bæredygtighed en integreret del af årsrapporten.

Års- og bæredygtighedsrapport 2013 (PDF 4 MB, engelsk)

Bæredygtig strategi

Det er et afgørende element i Vattenfalls strategi at blive en mere bæredygtig energileverandør. Det er en langsigtet forpligtelse, og vi er løbende i færd med at forbedre vores drift.

Vores ti fokusområder

Samfund og interessenter

Vattenfall er en del af og partner i samfundet. Samarbejdet med vores interessenter er helt fundamentalt for, at vi kan levere den energi, som der er brug for.

Læs mere om samfund og interessenter

Bæredygtig produktion

Energiproduktion baseret på fossile brændsler resulterer i høje CO2-udledninger. Derfor har Vattenfall et stort ansvar, når det gælder at stræbe efter at reducere udledningsniveauerne.

Vi hjælper dig med at bruge energi mere intelligent